Relatii cu investitorii - Adunarile actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 24.7.2017
STIB Convocare AGOA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Materiale Informative AGOA 24/25 iulie 2017
STIB Proiect Hotarare AGOA 24/25.07.2017
STIB Hotarare AGOA 24.07.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor 27.4.2017
STIB Convocare AGOA
STIB Raportul Consiliului de Administraţie 2016
STIB Situaţii financiare 2016
STIB Raportul Auditorului Financiar 2016
STIB Buget venituri şi cheltuieli 2017
STIB Program Investitii 2017
STIB Proiect Hotarare AGOA 27,28 Aprilie 2017
Materiale Informative AGOA 27,28 Aprilie 2017
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
STIB Raport Curent Suspendare drepturi de vot
Lista deținătorilor de acțiuni cu drept de vot suspendat la data de 17.04.2017
Stirom Raport Curent neintrunire qvorum AGOA, AGEA 27.04.2017
STIB Hotarare AGOA 28.04.2017
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 27.4.2017
STIB Convocarea AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 27,28 aprilie 2017
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGEA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGEA
Materiale Informative AGEA
STIB Proiect Hotarare AGEA 27,28.04.2017
STIB Raport Curent Suspendare drepturi de vot
Lista deținătorilor de acțiuni cu drept de vot suspendat la data de 17.04.2017
Stirom Raport Curent neintrunire qvorum AGEA 27.04.2017
STIB Hotarare AGEA 28.04.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor 25.1.2017
STIB Convocare AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
STIB Proiect Hotarare AGOA 25,26.01.2017
Materiale Informative AGOA 25,26 ianuarie 2017
Lista candidaţi pentru funcţia de administrator
Draft Contract de Mandat Romana
CV Sandra Maria Santos
CV Nikolaos Barlagiannis
STIB Hotarare AGOA 25.01.2017
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 25.1.2017
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 25,26 ianuarie 2017
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGEA
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGEA
STIB Proiect Hotarare AGEA 25,26.01.2017
Materiale Informative AGEA
STIB Hotarare AGEA 25.01.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor 17.10.2016
STIB Convocare AGOA
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
STIB Proiect Hotarare AGOA 17,18 octombrie 2016
Materiale Informative AGOA 17,18 Octombrie 2016
STIB Hotarare AGOA 17 octombrie 2016
Adunarea generala ordinara a actionarilor 15.4.2016
STIB Convocare AGOA
STIB Situaţii financiare 2015
STIB Raportul Auditorului Financiar 2015
STIB Raportul Consiliului de Administraţie 2015
STIB Buget venituri şi cheltuieli 2016
STIB Program Investitii 2016
STIB Raport de evaluare conform OMFP nr. 1802_2014, CMF CONSULTING S.A.
Lista candidaţi pentru funcţia de administrator
Draft Contract de administrare
CV Kyriakos Voulgarakis
STIB Proiect Hotarare AGOA 15,16 Aprilie 2016
Materiale Informative AGOA 15,16 Aprilie 2016
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
STIB Raport de evaluare pentru impozitare, CMF CONSULTING S.A.
STIB Hotarare AGOA 15 Aprilie 2016
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 15.4.2016
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 15,16 aprilie 2016
STIB Proiect Hotarare AGEA 15,16 aprilie 2016
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGEA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGEA
Materiale Informative AGEA
STIB Hotarare AGEA 15 aprilie 2016
Adunarea generala ordinara a actionarilor 14.9.2015
STIB Convocare AGOA
STIB Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
STIB Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
STIB Buletin de vot prin corespondenta AGOA
STIB Proiect Hotarare AGOA Sept 2015
STIB Materiale Informative AGOA
STIB Hotarare AGOA
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 14.9.2015
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
STIB Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGEA
STIB Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGEA
STIB Buletin de vot prin corespondenta AGEA
STIB Proiect Hotarare AGEA 14,15 Spetember 2015
STIB Materiale Informative AGEA
STIB Hotarare AGEA
Adunarea generala ordinara a actionarilor 20.4.2015
STIB Convocare AGOA
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura speciala pentru persoane juridice
Buletin de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare AGOA
Materiale Informative AGOA
STIB Buget venituri si cheltuieli
STIB Program Investitii 2015
STIB Situaţii financiare 2014
STIB Raportul Auditorului Financiar 2014
STIB Raportul Consiliului de Administraţie 2014
STIB Hotarare AGOA 20 Aprilie 2015
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 20.4.2015
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura speciala pentru persoane juridice
Buletin de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare AGEA
Materiale Informative AGEA
STIB Hotarare AGEA 20 Aprilie 2015
Adunarea generala ordinara a actionarilor 27.2.2015
STIB Convocare AGOA
Procura Speciala de Reprezentare Persoana Fizica AGOA
Procura speciala de reprezentare persoana juridica AGOA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA
STIB Proiect Hotarare AGOA 27,28 Februarie 2015
Materiale Informative AGOA 27,28 Februarie 2015
Lista persoanelor propuse pentru funcţia de administrator
Draft Contract de Mandat -Administrare
Draft Contract de Mandat-Administrare Director General
STIB Hotarare AGOA 27 Februarie 2015
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 29.4.2014
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura speciala pentru persoane juridice
Formular vot prin corespondenta
STIB Proiect Hotarare AGEA
Materiale Informative AGEA
STIB Hotarare AGEA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 29.4.2014
Convocarea Adunarii Generale Odinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular vot prin corespondenta
STIB Proiect Hotarare AGOA
Materiale Informative AGOA
STIB Buget venituri si cheltuieli 2014
STIB Program Investitii 2014
STIB Raport Reevaluare teren 31.12.2013
STIB Situatii Financiare 2013
Lista candidati pentru functia de administrator
STIB Raportul Consiliului de Administratie 2013
STIB Raportul Auditorului Financiar 2013
STIB Hotarare AGOA
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 17.10.2013
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Nota catre actionari act constitutiv
Informare privind drepturile de vot in cadrul AGEA
STIB Hotarare AGEA
STIB Rezultatele votului pentru Hotararea AGEA
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 9.9.2013
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor STIB
STIB Hotarare
STIB Rezultatele votului pentru Hotararea AGEA din 9 septembrie 2013
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 25.6.2013
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor STIB
STIB Hotarare
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 29.4.2013
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor STIB
STIB Hotarare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 29.4.2013
Convocarea Adunarii Generale Odinare a Actionarilor
STIB Propunere distribuire profit net 2012
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
STIB Buget venituri si cheltuieli 2013
STIB Program investitii 2013
STIB Raport Reevaluare terenuri si constructii 31.12.2012
STIB Raportul Consiliului de Administratie 2012
STIB Situatii financiare 2012 IFRS
STIB Raportul Auditorului Financiar 2012
STIB Hotarare
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 28.9.2012
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor STIB
STIB Hotarare
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 27.4.2012
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor STIB
STIB Hotarare
Adunarea generala ordinara a actionarilor 27.4.2012
Convocarea Adunarii Generale Odinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
STIB Buget venituri si cheltuieli 2012
STIB Program investitii 2012
STIB Raportul Consiliului de Administratie 2011
STIB Situatii financiare 2011
STIB Raportul Auditorului Financiar 2011
STIB Hotarare
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 19.12.2011
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
STIB Hotarare
Prospect de admitere la tranzactionare a actiunilor
Decizia CNVM
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 28.4.2011
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
STIB Hotarare
Adunarea generala ordinara a actionarilor 28.4.2011
Convocarea Adunarii Generale Odinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
STIB Raportul Consiliului de Administratie 2010
STIB Situatii financiare 2010
STIB Buget venituri si cheltuieli 2011
STIB Program investitii 2011
STIB Raportul Auditorului Financiar 2010
STIB Hotarare
Adunarea generala ordinara a actionarilor 4.3.2011
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Lista candidati pentru functia de administrator
Contract de mandat (administrare) - draft
Contract de mandat (administrare) pentru Director General - draft
STIB Hotarare
STIB Decizie CA 04 Martie 2011
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 28.4.2010
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
STIB Hotarare
Adunarea generala ordinara a actionarilor 28.4.2010
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
STIB Raportul Consiliului de Administratie 2009
STIB Situatii financiare 2009
STIB Buget venituri si cheltuieli 2010
STIB Program investitii 2010
Lista candidati pentru functia de administrator
STIB Raportul Auditorului Financiar 2009
STIB Hotarare
Adunarea generala extraordinara a actionarilor 15.3.2010
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procura Speciala pentru persoane fizice
Procura Speciala pentru persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta
Proiect Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Materiale informative Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Procedura de Subscriere actiuni noi emise conf. Hot. AGEA
Raportul curent Publicare in Monitorul Oficial a Hot. AGEA majorare capital social
STIB Decizie CA 24 Mai 2010 finalizare majorare capital social
Documentele noastre sunt în format PDF. Dacă nu aveti instalat PDF Reader îl puteţi descărca de aici
Prima pagina Harta site-ului